ข่าวกิจกรรม


2013.01.08 อัครราชทูตบรรยายพิเศษที่ Tokyo Gakugei University Senior High School

18/01/2013

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายพิเศษแก่นักเรียนมัธยมปลาย ณ Tokyo Gakugei University Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์สมัยเรียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมิตรแท้ในยามยากดังที่เห็นในช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบภัยพิบัติ จากนั้น อัครราชทูตได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย และสนทนากับคณะอาจารย์

ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมปลาย Tokyo Gakugei University รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษา และมีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นมาช้านาน

  


Back to the list