ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 16

18/11/2023

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จังหวัดชิบะ โดยมีนักศึกษา 22 คน จาก 5 สถาบันที่สอนภาษาไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยโอบิริน มหาวิทยาลัยเคโอ และวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

ในโอกาสนี้ นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) เป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ นางสาวอมรรัตน์ฯ พร้อมผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวม 4 คน ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ด้วย

ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้สองคน ได้แก่ นาย ไดโกะ โอกาซาวาระนักศึกษาปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยโอซากา และนางสาวสละ ยานากะ นักศึกษาปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ได้รับรางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ 50,000 เยนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจำนวนมากสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทยและนักศึกษาจำนวนไม่น้อยก็เริ่มเรียนภาษาไทยเนื่องจากความชอบดูละครไทย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ล้วนฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยความตั้งใจ สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาญี่ปุ่นฝึกฝนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันและการทำงานในภายภาคหน้าต่อไป
Back to the list