ข่าวกิจกรรม


การจัดงาน Business Networking “Beyond Borders” ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/10/2023

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงาน Business Networking “Beyond Borders” ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต

งาน Business Networking “Beyond Borders” จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับฝ่ายสารนิเทศของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสการส่งออกละคร Boys’ love (BL) ของผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงของไทยมายังญี่ปุ่น ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจและตัวอย่างผลงานละครของบริษัท content creator ของไทย รวมทั้งการพูดคุยกับผู้แทนผู้ซื้อจากบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับปรากฎการณ์ละคร BL ของไทยภายในงานด้วย

งานดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านคอนเทนท์ BL ของไทยกับตัวแทน buyer ของญี่ปุ่นในหลากหลาย platform เพื่อโอกาสในด้านธุรกิจต่อไป

ในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมการแสดงจากตัวแทนศิลปิน BL ของค่าย Star Hunter/ KANTANA/ TIA / และ 9NAA ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วย
Back to the list