ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ภาคอีสาน

17/10/2023

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะ และได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือของจังหวัดมุกดาหารกับทีมผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีเป้าหมายจะให้จังหวัดมุกดาหารเป็นฐานการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากมันสำปะหลังและบัวหิมะ

ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการหารือระหว่างจังหวัดมุกดาหารและฝ่ายญี่ปุ่นในอนาคต เกี่ยวกับช่องทางและหน่วยงานที่เป็นไปได้ในการแสวงหาเงินทุน
Back to the list