ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

13/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว ได้แก่ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้ช่วยทูต (ฝ่ายทหารอากาศ) และรักษาการผู้ช่วยทูต (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยครอบครัว พันเอก พงษ์ศักดิ์ คิ้วนาง ผู้ช่วยทูตทหาร (ฝ่ายทหารบก) พร้อมด้วยครอบครัว นาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์ ผู้ช่วยทูตทหาร(ฝ่ายทหารเรือ) พร้อมด้วยคู่สมรส นายกิตติพันธุ์บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) พร้อมคู่สมรส นางสาวนารถวดี ฟักพรมสินธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินผ้าพระราชทาน ณ วัดพุทธาราม อำเภอสัทเทะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย โดยให้สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายดุสิต ปิยทัต นายกสมาคมฯ นางวันนา เสวะมาตย์ และนายคฑาวุธ เถื่อนประยูร เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ภายในพิธีดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 400 คน
Back to the list