ข่าวกิจกรรม


2013.02.01 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

04/02/2013

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผศ. ฉัตรมงคล แน่นหนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิต 8 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการเมือง สังคม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ คณะดังกล่าวเดินทางมาทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

   

   
Back to the list