ข่าวกิจกรรม


2013.01.31 นักเรียน ร.ร.มัธยมต้นนิชิวาเซดะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

04/02/2013

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนิชิวาเซดะ เขตชินจุกุ จำนวน 7 คน ได้มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับธงชาติ เทศกาลไทย และภาวะการฟื้นฟูประเทศจากอุทกภัย

   

   
Back to the list