ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

10/01/2024

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 1 ดำเนินการผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization หรือ NPO) YOU-I โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 กลุ่มผู้ประสบภัยคนไทยที่อำเภอนานาโอะ จังหวัดอิชิกาวะ ได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งผ่านองค์กร NOTO-Renaissance ที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในพื้นที่ไปเบื้องต้นแล้ว ซึ่งประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น เช่น ยาแก้หวัด ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร เกลือแร่ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาษทิชชูกล่อง กระดาษชำระ และผ้าอนามัย รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งปลากระป๋องไทย อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ และน้ำดื่ม ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมผ่านองค์กร YOU-I และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยและบริษัทเอกชนที่นำเข้าสินค้าไทยในญี่ปุ่น ร่วมบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมครั้งต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วยบะหมี่สำเร็จรูป (มาม่าไทย) น้ำมะพร้าวไทย และน้ำผลไม้มาลี จากบริษัท PK Siam ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวแบบอุ่นร้อนจากบริษัท Kitoku Shinryo รวมทั้งข้าวสารไทยบรรจุถุงจากบริษัทวรรณภพ ซึ่งจะดำเนินการผ่านองค์กร YOU-I และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นกัน
Back to the list