ข่าวกิจกรรม


2013.02.01 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 7

06/02/2013

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายโคอิชิ มินากาวะ หัวหน้าแผนกภาษาเอเชีย นางสุภาภรณ์ ชิเกะโทมิ และนางพรศรี ไรท์ อาจารย์เอกภาษาไทยแผนกภาษาเอเชียของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า นักศึกษาที่รู้ภาษาญี่ปุ่นและไทยจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาจัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา มหาวิทยาลัยเคโอ มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยอุชึโนะมิยะ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความหวัง”

   

   

    

Back to the list