ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น

05/01/2024

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ณ โรงแรม New Otani Tokyo ซึ่งในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้สนทนากับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น และนาย HAYASHI Yoshimasa เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยอุปทูตฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ รวมถึงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิคาวะ เมื่อ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีหนังสือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว             Tags:   Keidanren, 経団連

Back to the list