ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

19/01/2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวรรณภพ ภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น ส่งข้าวสารไทยบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 4,000 ถุง รวม 20,000 กิโลกรัม ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 3 ดำเนินการผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization หรือ NPO) YOU-I และองค์กร NPOs ในพื้นที่ เพิ่มเติมจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งสิ่งของช่วยเหลือไปในพื้นที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถติดต่อขอรับสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวได้โดยตรงที่คุณอัจวณี (คุณยุ้ย) โกดะ NPO YOU-I หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-6147-4062 อีเมล y.goda@you-i.jp
Back to the list