ข่าวกิจกรรม


2013.01.29 อัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

07/02/2013

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 2 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน นำโดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2556
Back to the list