ข่าวกิจกรรม


คณะยุวทูตเมืองยาชิโยะเยือนสถานเอกอัครราชทูต

12/01/2024

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายเรียวจิ ฟูไก รองนายกเทศมนตรี เมืองยาชิโยะ จังหวัดชิบะ พร้อมด้วยคณะยุวทูต เมืองยาชิโยะ ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำตัว และขอรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเยือนประเทศไทย โดยนางสาวสิริมน อติแพทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวปัทมน ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา ได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะยุวทูต

กรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยะได้เริ่มจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2532 ต่อมาเมื่อปี 2551 ซึ่งครบรอบ 20 ปี ของโครงการแลกเปลี่ยนฯ สองฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แต่ในปี 2563 โครงการดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี ในปี 2566 ได้กลับมาดำเนินการโครงการอีกครั้ง โดยคณะยุวทูตจากกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมายังเมืองยาชิโยะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 และคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโยะ จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 – 24 มกราคม 2567
Back to the list