ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

16/01/2024

เมื่อวันที่ 16 มกราคม2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และบริษัทเอกชนไทยและญี่ปุ่นที่นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศไทย ได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว จังหวัดอิชิกาวะ ครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-Profit Organization หรือ NPO) YOU-I และองค์กร NPOs ในพื้นที่ เพิ่มเติมจากการส่งสิ่งของช่วยเหลือไปในพื้นที่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

เครื่องอุปโภคบริโภคที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีจำนวน 285 ลัง ประกอบด้วย ปลากระป๋องไทยแบบปลาอิวาชิและแบบปลาซาบะ 500 ชุดบรรจุใน 5 ลัง น้ำดื่มขนาด 2 ลิตร จำนวน 500 ขวดบรรจุใน 80 ลัง อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ จำนวน 1 ลัง รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น เช่น ยาแก้หวัด ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ทิชชูเปียก จำนวน 3 ลัง ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทยในการส่งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไทยไปให้ผู้ประสบภัย เช่น บริษัท PK Siam (ผู้นำเข้าสินค้าไทยในญี่ปุ่น) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่าไทย) รสต้มยำและรสเย็นตาโฟ 1,200 ถ้วยบรรจุใน 50 ลัง น้ำมะพร้าว Coco Love 2,400 กล่องบรรจุใน 80 ลัง น้ำส้ม Malee 1,200 กล่องบรรจุใน 30 ลัง และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทญี่ปุ่น เช่น บริษัท Kitoku Shinryo สนับสนุนข้าวหอมมะลิพร้อมทาน 260 แพค บรรจุใน 26 ลัง และข้าวเหนียวพร้อมทาน 240 แพค บรรจุใน 10 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามข่าว NHK World ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ตาม https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/videos/20240116192335108/

 
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับการสนับสนุนข้าวสารไทยบรรจุถุงจากบริษัทวรรณภพ จำนวน 20,000 กิโลกรัม บรรจุในถุง 4,000 ถุง ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งความช่วยเหลือไปให้แก่ผู้ประสบภัยได้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถติดต่อขอรับสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวได้โดยตรงที่คุณอัจวณี (คุณยุ้ย) โกดะ NPO YOU-I หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-6147-4062 อีเมล y.goda@you-i.jp
Back to the list