ข่าวกิจกรรม


2013.02.06 นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนอิโนกุจิเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/02/2013

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน โรงเรียนอิโนกุจิ เมืองฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา ได้เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย มรดกโลก และความสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาต่อคนไทย

   

    

    
Back to the list