ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น

05/01/2024

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) และนายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น (Japanese Automobile Manufacturers Association หรือ JAMA) ณ โรงแรม The Okura Tokyo ซึ่งในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ และคณะได้สนทนากับผู้บริหารบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นหลายราย โดยอุปทูตฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และขอบคุณบทบาทของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะ เมื่อ 1 มกราคม 2567 
Back to the list