ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ณ เมือง Hokuto

15/01/2024

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการ Friends from Thailand (FFT) ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ที่ว่าการเมือง Hokuto จังหวัดยามานาชิ

ในโอกาสดังกล่าว นาย KAMIMURA Eiji นายกเทศมนตรีเมือง Hokuto ได้มอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง
น.ส. อัญชลีพร ปริศวงศ์ เป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย

โครงการ FFT ในญี่ปุ่นเริ่มขึ้นเมื่อปี 2565 ซึ่งเมือง Hokuto เป็นแห่งแรกที่รับอาสาสมัครเพื่อนไทย
ระยะยาว โดย น.ส. อัญชลีพรฯจะปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2566 - ธ.ค. 2567 ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีและอุปทูตฯ ต่างเชื่อมั่นว่าโครงการ FFT จะมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
Back to the list