ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท Thailand Bridge เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมอาหารไทย

11/01/2024

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายพุฒิพงศ์ สุวรรณัง Representative Director and Country Manager บริษัท Thailand Bridge เข้าเยี่ยมคารวะนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมรายงานการดำเนินกิจการ ซึ่งล่าสุด บริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์แกงไทยแบบสำเร็จรูป ตรา Khao (ข้าว) ที่ได้รับ Michelin Star 5 ปีซ้อน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นแกงไทยที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักเป็นอย่างดี อุปทูตฯ ได้ขอบคุณบริษัทฯ ที่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าไทยและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อยมา ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยที่สามารถร่วมมือกันได้ในปี 2567 
Back to the list