ข่าวกิจกรรม


ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

11/12/2023

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา ได้ต้อนรับผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 11 จัดโดย Kyoritsu International Foundation โดยได้หารือพูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมา การเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ และความใฝ่ฝันในอนาคต

ทั้งนี้ การประกวดสุนทรพจน์ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และกลุ่มผู้ชนะการประกวดฯ เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2566
Back to the list