ข่าวกิจกรรม


2013.02.13 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

20/02/2013

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แก่คณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง นำโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2556

   


      
irfamily
Back to the list