ข่าวกิจกรรม


2013.02.14 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนจากประเทศไทย

20/02/2013

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต แก่คณะผู้แทนจากประเทศไทยซึ่งมาร่วมประชุมโดยต่างวาระกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ คณะผู้แทนประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ปาเลสไตน์ นำโดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนประชุมร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) นำโดยนายนพปฎล คุณวิบูลย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งมาประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า


       

   

   irfamily
Back to the list