ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ตลาดปลา Toyosu

19/02/2024

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ตลาดปลา Toyosu ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น จัดโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น โดยมีนาย SAKAMOTO Tetsuchi รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย

การจัดทัศนศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของอาหารทะเลญี่ปุ่นแก่ผู้บริโภคในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะหอยเชลล์และปลิงทะเล ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ กิจกรรมทัศนศึกษาประกอบด้วย การชมการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง การบรรยายเกี่ยวกับหอยเชลล์และปลิงทะเลโดย Sakanakun ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำทะเล และการชิมเมนูหอยเชลล์และปลิงทะเล
Back to the list