ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

13/02/2024

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย OKANO Masataka ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายทาเคฮิโระ ชิมาดะ อธิบดีกรมพิธีการทูตร่วมต้อนรับ สองฝ่ายได้สนทนาฉันมิตรหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นมายาวนานให้ตอบรับกับพลวัตรใหม่ ๆ ในบริบทระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งจุดเน้นประเด็นความร่วมมือที่ให้ความสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในสาขาใหม่ ๆ เช่น พลังงานสะอาด เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) การแลกเปลี่ยนจุดแข็งด้านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการในภูมิภาคและระดับโลก    
Back to the list