ข่าวกิจกรรม


Japan Management Association (JMA) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/02/2024

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567ประธาน Japan Management Association (JMA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแนะนำองค์กรและเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน FOODEX JAPAN 2024 ในวันที่ 5 มีนาคม ณ Tokyo Big Sight ในการนี้ สองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมประเด็นความร่วมมือใหม่ ๆ ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในส่วนของสินค้าอาหาร JMA แจ้งว่า สินค้าอาหารของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากของผู้บริโภคญี่ปุ่น และไทยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน FOODEX JAPAN 2024 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
Back to the list