ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

20/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อุปทูตฯ พร้อมครอบครัว เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นทุนซื้อที่ดินสร้างอุโบสถ ประกอบพิธีสังฆกรรม และกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Back to the list