ข่าวกิจกรรม


อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดพรหมรังสี ตำบลฟูตะอิสากุ อำเภอโฮโกตะ จังหวัดอิบารากิ

13/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อุปทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้คุณแม่วงเดือน ประทุมเขตร์ ณ วัดพรหมรังสี ตำบลฟูตะอิสากุ อำเภอโฮโกตะ จังหวัดอิบารากิเพื่ออัญเชิญมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดถ้วนไตรมาส และเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไป โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Back to the list