ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี จังหวัดอิบารากิ

20/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) พร้อมคู่สมรส เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีทอดกฐินผ้า ณ วัดป่าพุทธรังษี จังหวัดอิบารากิ ภายในงานมีคณะอุบาสกอุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมอนุโมทนาจำนวนมาก
Back to the list