ข่าวกิจกรรม


2013.03.05 การจัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre ณ กรุงโตเกียว

06/03/2013

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดการสัมมนา Networking Meeting for Thailand ASEAN-Japan Centre โดยเอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้กล่าวถึงความเป็นมิตรและหุ้นส่วนระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมามากกว่า 600 ปี และโอกาสในการขยายศักยภาพ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจออกไปสู่ระดับภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน จากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียว และนาย Yoshiaki Fujimura เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ร่วมให้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ตามลำดับ แก่นักธุรกิจญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจกว่า 150 คน ที่เข้าร่วม
Back to the list