ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว

06/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) นางสาวนารถวดี ฟักพรมสินธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว โดยภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมจำนวนมาก
Back to the list