ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระฆังญี่ปุ่น (สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม) อำเภอไอกาว่า จังหวัดคานะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น

06/11/2023

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นตัวแทนประธานฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดระฆังญี่ปุ่น (สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม) อำเภอไอกาว่า จังหวัดคานะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดหาทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์สร้างเสนาสนะกุฏิที่พักสงฆ์และห้องปฏิบัติธรรมวัดระฆังญี่ปุ่น ให้มีความสัปปายะรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต พุทธบริษัท ๔ ที่เดินทางมาจากจตุรทิศ

Back to the list