ข่าวกิจกรรม


ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีณ วัดปากน้ำญี่ปุ่นอำเภอนาริตะ จังหวัดชิบะ

20/11/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจอุปทูตฯ ได้มอบหมายให้นาวาเอก ปัญญา ชัตไพบูลย์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยคู่สมรส นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษา/กงสุล เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น อำเภอนาริตะ จังหวัดชิบะ ภายในงานยังมีให้บริการกงสุลสัญจรด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวและให้คำปรึกษาด้านกงสุลและด้านแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการกว่า 250 คน
Back to the list