ข่าวกิจกรรม


2013.03.13การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น

13/03/2013

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยราชการในประเทศญี่ปุ่นหารือและประสานนโยบายและแผนงานรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีเอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ เป็นประธานและมีกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หัวหน้าสำนักงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งหมดในกรุงโตเกียว โอซากา นาโกยา ฮิโรชิมะและฟุกุโอกะ รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานภูมิภาคของบริษัทการบินไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย
Back to the list