ข่าวกิจกรรม


2013.03.15 นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนฟุจิมิกะโอกะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

15/03/2013

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน จากโรงเรียนฟุจิมิกะโอกะ เขตซูกินามิ กรุงโตเกียว ได้เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับมารยาทการกินอาหารไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไทย และความประทับใจต่อประเทศญี่ปุ่น

20130315-120130315-2

20130315-all
Back to the list