ข่าวกิจกรรม


“Forum 21” เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอัครราชทูตฯ

18/03/2024

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 กลุ่ม Forum 21 นำโดยนาย KATO Yota, Senior Foreign Policy Coordinator กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน 6 ราย ประกอบด้วยบริษัท Asahi Kasei, Kajima, Sony Semiconductor Solutions, Komatsu, NTT และ NTT East ได้พบหารือกับนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น บทบาทของไทยในอาเซียน และประเด็นระหว่างประเทศที่ไทยและญี่ปุ่นสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ กลุ่ม Forum 21 จะนำผลการหารือดังกล่าวไปประกอบการจัดทำข้อเสนอด้านการต่างประเทศและความมั่นคงในมุมมองของญี่ปุ่นต่อไป ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้ย้ำความเป็นพันธมิตรใกล้ชิดระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยไม่เพียงแต่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดี หากประสงค์จะขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
Back to the list