ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ วัดพุทธาราม ซัตเตะ จังหวัดไซตามะ

24/03/2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 นางธัญณิชา มุขขันธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมคู่สมรส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทำบุญฉลองถาวรวัตถุและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธาราม ซัตเตะ จังหวัดไซตามะ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางสาวณฐา อุดมมงคลกูล ที่ปรึกษา พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงานด้วย


ในโอกาสดังกล่าว วัดพุทธาราม ซัตเตะ ได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม ประธานที่ปรึกษาวัดพุทธาราม และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญฉลองถาวรวัตถุและทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ห้องอาบน้ำและห้องสุขาเพิ่มเติม โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก 
Back to the list