ข่าวกิจกรรม


2013.03.19 โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะไดได้จัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน

19/03/2013

 

        เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะได เมืองโชฟุ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และ ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนและรับประทานอาหารไทยร่วมกับนักเรียนชั้น ป.4 นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและอาหารไทยโดยใช้ระบบกระจายเสียงและภาพของโรงเรียนในช่วงอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะไดได้จัดทำอาหารนานาชาติหรืออาหารท้องถิ่นสำหรับอาหารกลางวันทุกเดือนใน 4 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมรายการอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันดังกล่าว

 

0102
0304
0506

 

all
Back to the list