ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ จังหวัดอิบารากิ

30/03/2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำโดยนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดอิบารากิและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดป่าพุทธรังษี อำเภอชิคุเซอิ จังหวัดอิบารากิ ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชาวไทยที่เข้ารับบริการจำนวน 171 คน โดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) และอาสาสมัครชาวไทยในจังหวัดอิบารากิและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาช่วยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ด้วย
ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมหารือกับอาสาสมัครชาวไทยในจังหวัดอิบารากิและพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาชาวไทย รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกงสุลสัญจร ในจังหวัดอิบารากิต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list