ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงแรม HOP INN ในเครือเอราวัณ

15/03/2024

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ และภริยา ได้เยี่ยมชมโรงแรม HOP INN สาขา Asakusa ธุรกิจโรงแรมไทยเครือเอราวัณ ตามคำเชิญของคุณพิชานันท์ บุญพร้อมกุล ประธาน HOP INN เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่ที่ธุรกิจของโรงแรมฯ ดำเนินไปด้วยดี มีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติม และได้เสียงตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ สองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมธุรกิจของ HOP INN ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเสริมสร้างพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวกับสายการบิน และการมุ่งเน้นลูกค้าจากอาเซียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ย้ำบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทย รวมทั้ง HOP INN ด้วย

ในปัจจุบัน โรงแรม HOP INN เป็นโรงแรมไทยเครือเดียวในกรุงโตเกียว เนื่องจากส่วนใหญ่โรงแรมของไทยจะอยู่ในภูมิภาคคันไซ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงแรม HOP INN ได้เปิดสาขาที่ 3 ในกรุงโตเกียว คือ สาขา Ueno ด้วย นอกเหนือจากที่ได้เปิดสาขา Asakusa และ Iidabashi ไปแล้ว
Back to the list