ข่าวกิจกรรม


ผู้จัดการพื้นที่จังหวัดเกียวโตของกลุ่มบริษัทดุสิตธานีเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/03/2024

        เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นาย YAMASHITA Makoto ผู้จัดการพื้นที่จังหวัดเกียวโต กลุ่มบริษัทดุสิตธานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ และได้แนะนำธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ โรงแรม ASAI Kyoto Shijo และโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยเฉพาะในภูมิภาคคันไซ และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรมไทยในญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มดุสิตธานีและภาคเอกชนไทยในญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความนิยมไทยและความชื่นชมมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพระดับสากล 
Back to the list