ข่าวกิจกรรม


2013.03.25 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 43

11/04/2013

เด็กชายกิตติพัฒน์ เยือนญาติชัย (Kittipat Yuaenyatchai) อายุ 8 ปี ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 43 จัดโดยมูลนิธิการศึกษาด้านศิลปะในญี่ปุ่น (Biiku Bunka Kyokai) ผลงานที่ชื่อว่า “Green Earth” ของเด็กชายกิตติพัฒน์ฯ เป็นผลงาน 1 ใน 10 ชิ้นที่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 38,139 ชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจาก 38 ประเทศ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก เป็นผู้รับรางวัลแทนเด็กชายกิตติพัฒน์ฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้กับเด็กชายกิตติพัฒน์ฯ ต่อไป

1

2     3

2     3

2     3
Back to the list