ข่าวกิจกรรม


การประชุมผู้ออกร้านงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 24

01/04/2024

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นางสาวสิริมน อติแพทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ออกร้านงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 24 ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมการจัดงาน

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 24 ได้จัดการประชุมผู้ออกร้านผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีการอธิบายแนวปฏิบัติในการออกร้านเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้าชมงานเทศกาลไทยในปีนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา สิริมนฯ ทำหน้าที่จับฉลากที่ตั้งคูหา เพื่อแสดงความโปร่งใส การประชุมฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์กว่า 70 คน แสดงให้เห็นความตั้งใจของคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่จะร่วมกันทำให้งานเทศกาลไทยปีนี้ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าประทับใจ
Back to the list