ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท Thailand Bridge หารือแนวทางความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ

25/03/2024

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายพุฒิพงศ์ สุวรรณัง Representative Director and Country Manager บริษัท Thailand Bridge ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและรายงานการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีที่ที่ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี โดยสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้าได้วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นได้หลายแห่ง สองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่เพิ่มมูลค่า และโอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น งานวันชาติและงานเทศกาลไทย
Back to the list