ข่าวกิจกรรม


2013.03.31 กงสุลสัญจร จ. นีกาตะ

11/04/2013

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่สมาคมนานาชาติคาชิวาซากิ (Kashiwazaki Area International Association) เมืองคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น 

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนีกาตะและจังหวัดใกล้เคียง โดยบริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นโดยทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์โทมิตะ ชิเกรุ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยด้วย 

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายอิมาอิ โมโตกิ ประธานสมาคมนานาชาติคาชิวาซากิ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองคาชิวาซากิกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 170 คน จากจำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนีกาตะทั้งสิ้นประมาณ 470 คน 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะกับคนไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ แจ้งแก่คนไทยที่มาขอรับบริการกงสุลว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความดูแลและช่วยเหลือแก่คนไทยที่มีปัญหาในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น และโดยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น จึงขอให้คนไทยเตรียมความพร้อมสำรองอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ และศึกษาข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วย

1      2

1       2

1       2

1       2

Back to the list