ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตหารือกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Motors Corporation

28/03/2024

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นาย NAKAMURA Tatsuo รองประธาน (ฝ่ายขาย) บริษัท Mitsubishi Motors Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการลงทุนด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อต่อยอดให้ไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในภูมิภาค และชื่นชมบทบาทของศูนย์วิจัยและพัฒนาที่บริษัทฯ ก่อตั้งในประเทศไทย รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในโอกาสดังกล่าว รองประธานบริษัทฯ ได้นำรถกระบะ All-New Triton รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตในประเทศไทยมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นรถที่ได้รับคำชมจากลูกค้าว่ามีรูปลักษณ์ที่สะดุดตาและมียอดสั่งซื้อจำนวนมากทั้งในไทยและญี่ปุ่น
Back to the list