ข่าวกิจกรรม


2013.04.07 กงสุลสัญจร จ. กุมมะ

11/04/2013

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ 

การให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดกุมมะได้รับความร่วมมือจากวัดพระธรรมกายในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการมารับบริการกงสุล โดยมีคนไทยมาขอทำหนังสือเดินทางและขอรับคำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์และการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ในการให้บริการกงสุลดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่น และนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยด้วย

1      2

1       2

1       2

 

Back to the list