ข่าวกิจกรรม


นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

14/04/2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษาและกงสุล ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานด้วย เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีสรงน้ำพระ ภายในงานดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Back to the list