ข่าวกิจกรรม


นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานฉลองฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดคุณวัฒน์ และพระครูวินัยธรวิโรจน์ โรจนปญฺโญ และร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

21/04/2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานฉลองฐานานุกรม ที่ พระครูปลัดคุณวัฒน์ และพระครูวินัยธรวิโรจน์ โรจนปญฺโญ และงานสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดพรหมรังสี จังหวัดอิบารากิ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคู่สมรสและครอบครัว โดยมีนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา/กงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานด้วย

ในโอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศฯ ได้อ่านตราตั้ง “พระครูปลัดคุณวัฒน์” และ “พระครูวินัยธรวิโรจน์ โรจนปญฺโญ” และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีสรงน้ำพระ ภายในงานดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Back to the list