ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Corporation

02/04/2024

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นาย KONDO Kyoya รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Isuzu บริษัท Mitsubishi Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ สองฝ่ายได้หารือเรื่องการพัฒนา
ยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดตัวรถปิกอัพ BEV ที่ผลิตในไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทฯ มีความร่วมมือกับ ปตท. ในการวิจัย bio fuel และ e-fuel ซึ่งอาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเกษตรของไทยจำนวนมากให้เกิดประโยชน์ในด้านพลังงานสะอาดต่อยานยนต์ไร้มลพิษ (zero-emission vehicle) นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตยังได้แนะนำให้พิจารณาผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยไทยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด เพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจ
Back to the list