ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2567

02/05/2024

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
Back to the list