ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Sumitomo Forestry และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

03/04/2024

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นาย MITSUYOSHI Toshiro ประธานบริษัท Sumitomo Forestry และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมเทคโนโลยีการก่อสร้างครบวงจรของบริษัทฯ และเห็นว่าการดำเนินธุรกิจตามแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (decarbonization) ของ Sumitomo Forestry เป็นโอกาสขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทฯ สามารถขอรับการพิจารณาเรื่องสิทธิพิเศษการลงทุนในไทยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ 
Back to the list